Stovykla „Kūrybiška vasara Paįstryje 2023“

2023 m. birželio 26 – 30 dienomis Paįstrio kultūros centras sėkmingai įvykdė Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Kūrybiška vasara Paįstryje 2023“. Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio programoje dalyvavo trisdešimt 8 – 16 metų amžiaus vaikų ir paauglių. Vaikus kiekvieną rytą iš Paįstrio, Gegužinės, Daukniškių, Bernatonių, Puodžiūnų ir kitų aplinkinių kaimų suveždavo tėvai.

Vaikų stovyklos „Kūrybiška vasara Paįstryje 2023“ tikslas – ugdyti aktyvaus laisvalaikio pažinimo džiaugsmą per įvairias kūrybines, menines, edukacines formas. Ugdant naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, rūpintis vaikų vasaros užimtumu, siekti jų įsitraukimo į bendras veiklas.

Tai trečioji vaikų vasaros stovykla organizuojama Paįstrio kultūros centre, kurioje buvo siekiama sudaryti atitinkamą aplinką, kas teigiamai veiktų vaikų psichiką, stiprintų bendrą sveikatos būklę, užtikrintų vaikų psichologinį bei socialinį saugumą, plėstų akiratį, mokytų bendrauti. Kurioje vaikai be poilsio, papildytų savo kompetencijas ir įgūdžius.

Sudarant penkių dienų stovyklos programą buvo atsižvelgta į prioritetines sritis. Visos dienos turėjo pavadinimus: „Sveika vasara“, „Kelionės diena“, „Kūrybos diena“, „Sporto diena“, „Talentų diena“. Kasdien po užsiėmimų vykdavo dienos aptarimai ir refleksijos. Vaikai noriai vardijo labiausiai įsimintinas veiklas.

2023 m. birželio 26 d. visi stovyklautojai noriai įsitraukė į keramikos kūrybines dirbtuves, kurias vedė Ramygalos kultūros centras direktorė, edukatorė Loreta Kubiliuniene. Visi 30 dalyvių – ir jaunesni ir vyresni įsitraukė į teatro kūrybines dirbtuves „Prieik arčiau“, kurias vedė „Stalo teatras“ vadovė Saulė Degutytė iš Vilniaus. Buvo sukurti keturi ekspromtiniai spektakliai.

Antroji stovyklos ,,Kūrybiška vasara Paįstryje 2023“ diena – Kelionės diena. Vaikų džiaugsmui keliavome į Utenos r. Sudeikių daugiafunkcinį centrą. Kad kelionė neprailgtų kartu su vaikais aplankėme Anykščių lankytojų centrą, pasiekėme Laimės žiburį, Narkūnų piliakalnį ir kitus ne mažiau įdomius objektus. Stovyklautojai daug sportavo, mokėsi plaukti, maudėsi, šėlo diskotekoje, žiūrėjo filmą. Nakvojo Utenos r. Sudeikių daugiafunkciniame centre.

Trečioji stovyklos diena prasidėjo mankšta, sporto žaidimais, kuriuos vedė Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos mokytojas Vytautas Gutauskas. Vaikų mylimos savanorės Viktorija Pleškutė, Kristina Shainidze ir Ekuna Tsintskaladze iš Sakartvelo vedė kūrybiškumo ugdymo užsiėmimus, mokė draugiško bendravimo ir bendradarbiavimo tarpusavyje. Savanorės kalbėjo anglų kalba, tai vaikai įgavo ir užsienio kalbos patirties.

Ketvirtoji diena – Kūrybos diena. Sekėsi ne tik stovyklauti, bet ir mokytis naujų dalykų. Meno vadovė Nijolė Vidžiūtė mokė šokti, Virginijus Kiršgalvis dainuoti, edukatorė Eglė Garionienė konditerijos subtilybių, kurti video filmukus mokė Daukniūnų padalinio vadovė Arneta Matuzevičiūtė, o teatro pamokas vedė Juozo Miltinio gimnazijos mokytoja Sofija Šiaučiūnaitė-Svirkienė.

Birželio 30 dieną uždarėme penkias dienas trukusią stovyklą ,,Kūrybiška vasara Paįstryje 2023“. Penktoji diena – Talentų diena. Trenažinius pratimus ir teatro žaidimus vedė Daiva Kiršgalvienė. Arneta Matuzevičiūtė pristatė vaikų sukurtas video istorijas. Pavalgę pietus Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos valgykloje vaikai su mokytoju Vytautu Gutausku ėjo maudytis ir mokytis plaukti. O grįžę ruošėsi pristatyti savo talentus. Stovyklos dalyviai patys kūrė muziką, dainavo, šoko, grojo. Patys vedė „Talentų šou“, darbavosi komisijoje, vertino ir komentavo vieni kitų pasirodymus. Buvo juntama draugiška ir šilta palaikymo atmosfera.

Refleksijoje su vaikais apie stovyklą išgirdome ne tik džiugesio, bet ir liūdesio gaidas. Vaikai apgailestavo, kad stovykla truko tik penkias dienas. Daugelis iš jų norėtų, kad ji dar tęstųsi ilgiau. Čia jie atsivėrė, susirado naujų draugų. Po Paįstrio kultūros centro orkestro „Dūdorėliai“ (vadovas Andrius Gudas ) uždarymo koncerto vaikams ir savanoriams buvo įteiktos padėkos.

Ačiū visiems pagalbininkams, kurie mums padėjo surengti vaikų vasaros užimtumo ir poilsio stovyklą. Esame labai dėkingi su vaikais dirbusiems savanoriams: Robertai Daubaraitei-Randei, Viktorijai Pleškutei, Kristinai Shainidze ir Ekunai Tsintskaladze iš Sakartvelo, Vytautui Gutauskui, kultūros darbuotojams: Andriui Gudui, Virginijui Kiršgalviui, Arnetai Matuzevičiūtei, Nijolei Vidžiūtei ir Eglei Šybienei. Be jų didelio noro padėti vaikams vieni nebūtume tiek daug nuveikę.

Ačiū Paįstrio gyventojų bendruomenės centro valdybai už pastatytą batutą. Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio rajono savivaldybei už projekto finansavimą, o Ramygalos kultūros centrui už šiltą bendradarbiavimą.

Apgailestaujame, kad negalėjome priimti visų norinčių. Bet tie, kurie pirmieji užsiregistravo ir dalyvavo, liko labai patenkinti. Tėvams buvo svarbu, kad būtų geras maitinimas, vadovų priežiūra, įdomi programa. Tuo metu vaikams svarbiausia, kad būtų linksma, rasti naujų draugų ir gerai praleisti laiką. Gauti labai geri atsiliepimai skatina kuo daugiau dėmesio skirti vaikų edukacijoms, vaikų pažintinių kelionių organizavimui. Taip pat buvo sulaukta vaikų ir tėvų pageidavimų, kad stovyklos veiklos būtų organizuotos ir kitąmet.

Informaciją parengė Paįstrio kultūros centro direktorė, projekto vadovė Daiva Kiršgalvienė

Fotografijų autoriai Roberta Daubaraitė – Randė ir Irmantas Juzėnas

Daugiau foto galima rasti čia:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.286139660611259&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.286635553895003&type=3