Paįstrio kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Verbelė“

Vadovė: Nijolė Vidžiūtė
Tel. +370 674 26 127
El. paštas vidliole@gmail.com

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Verbelė“ vienas iš geriausių šokių kolektyvų rajone. Susiformavęs kolektyvas veiklą skaičiuoja nuo 1994 m.

Paįstrio kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Verbelė“ ne kartą apdovanota Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštais.

Paskutinių metų laimėjimai:
2016 m. moksleivių Dainų šventėje „Tu mums viena“ merginos šoko jungtinėje grupėje kartu su Smilgių kultūros centro šokėjomis.
2018 m. Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Vardan tos…“ dalyvavo jungtinėje grupėje su Kėdainių rajono Truskavos kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupe „Vermenėlė“.
2019 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokio studijų konkursinis festivalis „Aguonėlė“ (II turas) – II laipsnio diplomas.
2019 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokio studijų konkursinis festivalis „Aguonėlė“ (nacionalinis turas) – II laipsnio diplomas.

Liaudiškų šokių grupė „Verbelė“ aktyviai koncertuoja ne tik Paįstryje, bet ir šalies, regiono, rajono renginiuose: tautinių šokių festivalis „Pakol jauni“ (Biržai), regiono kultūros centrų šokių šventėse (Kėdainiai, Pasvalys), „Amatų šventė“ (Upytė), projektas Baltijos kelio 30-mečiui paminėti „Baltijos kelio žmonės“ (Piniava) ir kt.

Šokėjos aktyviai dalyvauja Juozo Zikaro gimnazijos, Paįstrio bendruomenės, valstybinių ir kalendorinių švenčių koncertuose, renginiuose, šventėse: „Iš visų kraštų sugrįžkim į gimtinę. Oninės“, „Suverkim vėrinį rudens“, „Baltas Advento sekmadienis“ (Paįstrys).

Kolektyvo vadovės Nijolės Vidžiūtės tikslas – puoselėjant tautinio šokio tradicijas ugdyti jaunąją šokėjų kartą, mokyti vaikus šokti nuo pat vaikystės. Vykdoma NVŠ programa „Jaunojo šokėjo mokyklėlė“. Kūrybinės veiklos uždaviniai: dalyvauti rajono renginiuose, šventėse, kurti naujas koncertines programas, dalyvauti bendruomenių renginiuose. Parengti kolektyvą moksleivių Dainų šventei, Lietuvos Dainų šventei ir kultūrinių mainų programos veiklai.

Tradicija kasmet parengus naują šokių programą žiūrovus pakviesti į kūrybinio sezono atidarymo šventę „Suverkim vėrinį rudens“.

Paįstrio kultūros centre puoselėjamos liaudiško šokio tradicijos kuria pridėtinę vertę įvairiose visuomenės gyvenimo srityse. Skatina tautinę kultūrinę ir meninę raišką, užtikrina kultūros paveldo išsaugojimą bei tęstinumą. Užtikrina kultūros išsaugojimą ir jos prieinamumą, skatina kultūros ir įvairių gyvenimo sričių partnerystę, panaudojant kūrybos produktus ir kultūros paslaugas.

Repeticijų laikas ir vieta – antradieniais ir penktadieniais nuo 15 val. Paįstrio kultūros centre (Jaunystės g. 1, Paįstrio k.).