Paįstrio kultūros centro mėgėjų teatras

Vadovė: Daiva Kiršgalvienė
Tel. +370 671 99 478
El. paštas paistriokc@gmail.com

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro mėgėjų teatras vienas geriausių suaugusiųjų teatrų Panevėžio rajone. Kolektyvas susikūrė 2000 m. Teatre vaidina žmonės nuo 16 iki 81 metų amžiaus. Kolektyvą sudaro 14 dalyvių, juos visus vienija meilė teatrui. Mėgėjų teatras dalyvavo respublikinėse apžiūrose ,,Atspindžiai”, ,,Pastogė”, „Panevėžio rajono mėgėjų teatrų šventėje-apžiūroje „Anoj pusėj Krekenavos“, tarptautiniuose festivaliuose ir šventėse.

Teatras ne kartą apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštais. Už ryškiausią Tarptautinį teatrų festivalį „Tiltai“ apdovanotas Lietuvos nacionalinio kultūros centro nominacija „Tegyvuoja teatras“. Teatro įkūrėjai ir režisierei Daivai Kiršgalvienei paskirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija „Už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose“.

Nuo 2000 m. keitėsi ne viena artistų karta, pastatyta daug spektaklių. Daugiausia nacionalinės dramaturgijos. Ryškiausi spektakliai: Doloresos Kazragytės „Pirelli“ (2000 m.), Gražinos Mareckaitės „Aukso puodas“ (2002 m.), Mišelis Fermo „Durys pyška“ (2015 m.), Edmundo Untulio „Neįprasta dovana“ (2016 m.), pagal Vizmą Belševicą „Per tą kvaišą Paulinę“ ( 2018 m.), Regimanto Kaškausko „Mirusi šokėja“( 2021 m.).

Kolektyvo ir jo vadovės iniciatyva kasmet organizuojami kultūrinės edukacijos teatrinio veiksmo projektai, kūrybinės laboratorijos „Mus sujungė teatras“. Rengiamas vienas didžiausių festivalių Panevėžio regione tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Tiltai“.

Teatras auga ir kinta kartu su aktoriais. Mėgėjų teatro kolektyvo tikslas – pastatyti spektaklius, dalyvauti teatralizuotuose renginiuose, šventėse, kurti literatūrines kompozicijas, dalyvauti Dainų šventės teatro dienos programoje. Teatro aktoriai yra nuolatiniai įvairių renginių, projektų, konkursų iniciatoriai, rengėjai, vedėjai.

Kolektyvo spektakliai, aktyvi ir inovatyvi projektinė veikla – tai gilių Paįstrio teatrinių tradicijų tąsa, suteikianti kraštui kultūrinį savitumą ir unikalumą.

Repeticijų laikas ir vieta – pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 18.30 val. Paįstrio kultūros centre (Jaunystės g. 1, Paįstrio k.).