Jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektas „Kūrybos erdvėlaivis“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022-07-18 iki 2022-08-31

Projekto vadovė Giedrė Rameikienė, bernatoniukc@gmail.com, tel. 8 656 61 915

Fondas, programa – Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektų rėmimo konkursas

Projekto biudžetas – 700,00 Eur

Iš jų Panevėžio rajono savivaldybės finansavimas – 700,00 Eur

Trumpas projekto aprašymas:

Tikslas – įtraukiant kuo daugiau jaunimo, ugdyti jauno žmogaus sveikos gyvensenos, sveikos mąstysenos, asmeninės savigynos bei racionalaus elgesio praktines ir psichologines žinias, kurios įvairiomis aktyvios veiklos formomis būtų naudingos ir prasmingos šeimai ir bendruomenei.

Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas dalyvavimui jaunimo iniciatyvų skatinimo programos veiklose.
  • Suorganizuoti praktinius gatvės savigynos užsiėmimus jaunimui.
  • Suorganizuoti psichologines paskaitas, sprendžiant racionalaus elgesio klausimus užpuolimo metu, apmokant jaunimą kaip apginti save ir artimuosius.
  • Suorganizuoti išvyką į Vilnių, aplankant Iliuzijų muziejų, VU ir Pūčkorių piliakalnį.
  • Parengti projekto veiklų santrumpą, ją paruošti publikacijai ir su Panevėžio rajono gyventojais ja pasidalyti elektroninėje erdvėje.

Jaunimas labai aktyviai dalyvavo savigynos treniruotėse, aktyviai įsijungė į diskusijas apie gatvės savigyną, apie baimės faktoriaus svarbą užpuolimo metu, kartu su treneriu nagrinėjo įvairias racionalaus elgesio galimybes pavojaus atveju. Jaunieji dalyviai pateikė savo pavyzdžius apie tam tikras agresijos formas, kurios pasireiškia jų mokyklose ar bendraamžių rate.

Projekto veiklos buvo užbaigtos labai įdomia išvyka į Vilnių. Projekto dalyviai  aplankė stebinantį, viliojantį bei paslaptingą – Iliuzijų muziejų. Pagrindinę muziejaus ekspoziciją sudaro 600 m2, kur iliuzijos persipina su mokslo išradimais ir menu: fizika ir optika eksponuojama kartu su mįslingais meno kūriniais. Pabuvoję paslaptingame muziejuje, jaunieji projekto dalyviai patraukė į VU, kur žavėjosi didinga Universiteto istorija ir grožėjosi sostinės vaizdais iš XVII a. Šv. Jonų bažnyčios varpinės. Išvyką Vilniuje užbaigėme įkopę į Pūčkorių piliakalnį.