Darbo pasiūlymas meno vadovui Bernatoniuose

Paįstrio kultūros centras ieško meno vadovo ( specializacija režisieriaus arba folkloro meno vadovo)  Bernatonių padalinyje pareigoms užimti. Darbo krūvis – 0,5 pareigybės, 20 val. per savaitę. Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – A2 arba B.

Atlyginimo dydis priklauso nuo išsilavinimo ir profesinio darbo patirties.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba aukštąjį neuniversitetinį meno srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros arba švietimo srityje.

Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai organizuoti meno kolektyvo darbą, rengti programas ir vadovauti; bendradarbiauti su kitų kultūros įstaigų bei kolektyvų darbuotojais; taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Išmanyti kultūrinių renginių organizavimo specifiką, kultūrinių projektų ir NVŠ programų rengimą ir jų įgyvendinimą, raštvedybos taisykles, mokėti dirbti MS Word, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.

Būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

Privalumas – vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą ir kultūros kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. veiklos su meno kolektyvu trumpą planą.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba atsiunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki 2023 spalio 16 d. darbo dienomis nuo 10 val. iki 18 val. adresu:
Jaunystės g. 1, Paįstrio k., Panevėžio r.

Informacija Tel. (8 45) 55 43 25

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas spalio 17 d. 10 val.

Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Kiršgalvienė