Paįstrio kultūros centro Daukniūnų padalinio vaikų laisvalaikio studija „Nenuorama“

Vadovė: Arneta Matuzevičiūtė
Tel.
+370 630 67 627
El. paštas daukniunaikc@gmail.com

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro Daukniūnų padalinio vaikų laisvalaikio studijos „Nenuorama“ veikloje nuo 2016 m. aktyviai dalyvauja 5–13 metų amžiaus vaikai iš Daukniūnų ir aplinkinių kaimų. Studijoje vaikai skatinami mokytis improvizuoti scenoje, išlaisvinti kūrybiškumą skirtingose veiklose, rengtis skaitovų pasirodymams, konkursams, parodoms.

Vaikų laisvalaikio studijos uždavinys – ugdyti vaikus meno priemonėmis. Užsiėmimų metu siekiama supažindinti vaikus su skirtingomis meno rūšimis, ugdyti ir puoselėti įvairaus meno pažinimą, skatinti kūrybiškumą, ugdyti gebėjimus reikšti bei valdyti jausmus, mokytis bendrauti socialiai aktyvioje aplinkoje. Pajusti bendrumo, bendradarbiavimo bei savitarpio pagalbos reikšmę.

Ugdymo nuostata – kūrybinis procesas, edukacija ir ugdytinių savijauta reikšmingesni nei rezultatas.

Studijos ir jos vadovės iniciatyva organizuojami kultūrinės edukacijos projektai: Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo jaunimo projektinės veiklos rėmimo priemonė – „Kultūros žygeiviai“; Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas „Nenusėdę dugne“, Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programos projektai „Vaikų laisvalaikio stovykla „Žiniukų vasara“, „Vaikų vasaros užimtumo stovykla „Senųjų amatų dirbtuvės šiandien“ ir kiti.

Vaikų kūrybos rezultatai pristatomi vietos bendruomenei, Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro alternatyviosios mados festivalyje „Pašėlęs ruduo“, Krekenavos vaikų ir jaunimo mėgėjų festivalyje „Vaikystė mene“, Panevėžio rajono kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose.

Užsiėmimų laikas ir vieta – šeštadieniais 15.00–16.30 val. ir sekmadieniais 11.00–12.00 val. Paįstrio kultūros centro Daukniūnų padalinyje (Kapinės g. 2, Daukniūnų k.).