VIRTUALAUS PANEVĖŽIO RAJONO SNIEGO SKULPTŪRŲ „JUOZO ZIKARO, „LAISVĖS“ KŪRĖJO, PĖDOMIS“ KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

 1. Panevėžio rajono sniego skulptūrų konkurso „Juozo Zikaro, „Laisvės“ kūrėjo, pėdomis“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
 2. Konkurso organizatorius – Paįstrio kultūros centras (toliau – organizatorius).
 3. Konkurso koordinatoriai: bendrieji klausimai – Panevėžio rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Buterlevičienė, tel. 58 69 53, el.p. ramune.buterleviciene@panrs.lt ir konkurso kūrinio atsiuntimo klausimai – Paįstrio kultūros centro muziejininkas Virginijus Kiršgalvis, el. paštas paistriokc@gmail.com 

II. KONKURSO TIKSLAS

 1. Konkurso tikslas – pristatant visuomenei kūrėjų darbus, paminėti Juozo Zikaro metus.
  Stiprinant Lietuvos visuomenės pagarbą valstybei, jos istorijai, kultūrai ir tradicijoms šia prasminga iniciatyva siekiama paskatinti Panevėžio krašto žmones prisiminti svarbiausius mūsų tėvynei įvykius bei asmenis. Pabrėžti Juozo Zikaro kūrybos, kurios pagrindinės temos – lietuvių tautos laisvės idealai, reikšmę visuomenės istorinei atminčiai ir tapatybei.

III. DALYVIAI

 1. Panevėžio rajono konkurso dalyviai skirstomi į tris kategorijas:
  a) Piemenukų – vaikai iki 10 metų;
  b) Gimnazistų – jaunimas iki 20 metų;
  c) Suaugusiųjų – vyresni nei 20 metų kūrėjai.

IV. KONKURSO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 1. Vienas autorius gali teikti 1 kūrinį.
 2. Piemenukų amžiaus kūrėjų kategorijai siūloma kurti skulptūras tema „Gyvūnai“.
 3. Gimnazistų ir suaugusiųjų kategorijai siūloma kurti skulptūras tema „Laisvė“.
 4. Iki 2021 metų vasario 14 dienos kokybiškas kūrinio nuotraukas konkursui siųsti elektroniniu paštu paistriokc@gmail.com
 5. Sukurtų darbų fotografijos bus paviešintos Paįstrio kultūros centro facebook puslapyje.

V. VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Konkursui pateiktus kūrinius vertinimo komisija vertins atsižvelgia į:
  14.1. kūrinio atitikimą temai;
  14.2. kūrybiškumą;
  14.3. kompozicijos originalumą;
  13.4. estetiškumą.
 1. Balsuoti už patikusį kūrinį bus galima „patiktukais“ iki 2021 m. vasario 28 d.
 2. Daugiausia puslapio lankytojų surinktų „patiktukų“ sniego skulptūros autorius bus apdovanotas žiūrovų prizu.
 3. Rezultatų paskelbimas 2021 m kovo 2 d. Paįstrio kultūros centro interneto puslapyje (www.paistriokc.lt).

VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 1. Konkurso nugalėtojas bus apdovanotas specialiu prizu ir diplomu bei 100 eurų vertės dovanų čekiu. Apdovanojimai bus įteikti nugalėtojui ir organizatoriams patogiu laiku ir saugiu būdu. Konkurso organizatoriai ir vertinimo komisija pasilieka teisę skirti neribotą skaičių paskatinamųjų prizų. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.

VII. KITOS SĄLYGOS

 1. Konkurso dalyviai sutinka, kad fotonuotraukos ar vaizdo medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su Konkursu susijusių renginių būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslams Paįstrio kultūros centro interneto puslapyje (www.paistriokc.lt).