Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programos projektas „Tegul saulė Lietuvoj 2022“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022-06-01 – 2022-11-30

Projekto vadovė Agnė Šablinskienė, 8 677 26242,  piniavakc@gmail.com

Fondas, programa – Panevėžio rajono savivaldybės Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programa, Gyventojų bendruomenės Piniava lėšos

Projekto biudžetas – 1100,00 Eur

Iš jų Panevėžio rajono savivaldybės finansavimas – 990,00 Eur

Trumpas projekto aprašymas:

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam ir turiningam vaikų vasaros užimtumui ir poilsiui

Piniavoje.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti vaikus domėtis Lietuvos istorija;
  • Surengti edukacinį užsiėmimą apie Lietuvos istoriją ir Tautišką giesmę;
  • Suorganizuoti bendruomenišką himno giedojimą liepos 6-ąją dieną Piniavoje;
  • Sukviesti vaikus į edukacinio kino seansą.

Projektas skatino lietuvių tautos istorijos pažinimą, moksleivių pilietiškumą ir patriotiškumą.

Renginio metu įvyko edukacinis užsiėmimas „Pažintis su viduramžių riteriais “, putų šou, šventės dalyviai turėjo galimybę susipažinti su lietuviškuoju žirgeliu Žemaituku. Skambėjo vaikų sukurti linkėjimai Lietuvai, mažieji išbandė jėgas viktorinoje apie Lietuvą.

Renginio kulminacija – Mindaugo karūna, kurią šventės dalyviai bendromis jėgomis kūrė liepos 6-osios vakare. Visi norintys galėjo įsiamžinti ir „pasimatuoti“ Mindaugo karūną.

Su viso pasaulio lietuviais sugiedotas himnas. Vakaras užbaigtas edukaciniu kinu po atviru dangumi.