Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programos projektas „Tegul saulė Lietuvoj“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-06-01 – 2021-12-30

Projekto vadovė Agnė Šablinskienė, 8 677 26242,  piniavakc@gmail.com

Fondas, programa – Panevėžio rajono savivaldybės Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programa, Gyventojų bendruomenės Piniava lėšos

Projekto biudžetas – 800,00 Eur

Iš jų Panevėžio rajono savivaldybės finansavimas – 540,00 Eur

Trumpas projekto aprašymas:

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam ir turiningam vaikų vasaros užimtumui ir poilsiui Piniavoje.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti vaikus domėtis Lietuvos istorija;
  • Surengti edukacinį užsiėmimą apie Lietuvos istoriją ir Tautišką giesmę;
  • Suorganizuoti bendruomenišką himno giedojimą liepos 6-ąją dieną Piniavoje;
  • Sukviesti vaikus į edukacinio kino seansą.

Projektas skatino lietuvių tautos istorijos pažinimą, moksleivių pilietiškumą ir patriotiškumą. Renginio metu įvyko du edukaciniai užsiėmimai „Karaliaus Mindaugo laikų Lietuva“ ir „Viduramžių žaidimai“. Renginio dalyvių surašyti linkėjimai Lietuvai paleisti į dangų. Renginio metu dalyviai bendromis jėgomis kūrė renginio dekoraciją-Lietuvos vėliavą, prie kurios visi norintys turėjo galimybę įsiamžinti. Su viso pasaulio lietuviais sugiedotas himnas. Vakaras užbaigtas edukaciniu kinu po atviru dangumi.