Vaikų laisvalaikio stovykla „Žiniukų vasara: kūrybiškai gamtoje“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2023-06-01 – 2023-11-30

Projekto vadovė Arneta Matuzevičiūtė, daukniunaikc@gmail.com,  +37063067627

Fondas, programa – Panevėžio rajono savivaldybės Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programa, Paįstrio kultūros centro spec. lėšos

Projekto biudžetas – 1400,00 Eur

Iš jų Panevėžio rajono savivaldybės finansavimas – 1000,00 Eur

Trumpas projekto aprašymas:

Tikslas – Skatinti vaikų domėjimąsi gamtoje vykstančiais procesais bei kūrybinėmis saviraiškos galimybėmis, suteikiant galimybę pažintinėmis, kultūrinėmis patirtimis įprasminti vasaros atostogas.

Uždaviniai:

  • Į stovyklos veiklas įtraukti 25 vaikus nuo 4 iki 13 metų iš Daukniūnų, Berčiūnų, Spirakių, Dragonių, vietos sodų bendrijų;
  • Suorganizuoti 6 skirtingas edukacines sesijas, pristatant Lietuvos gamtos ypatumus ir sąsajas su kūryba.
  • Skatinti vaikų ir suaugusiųjų bendravimą bei savitarpio supratimą.

Savaitės trukmės dieninė vaikų vasaros stovykla „Žiniukų vasara: kūrybiškai gamtoje“, buvo skirta jauniausių visuomenės narių žinių plėtrai apie skirtingas meno formas, kultūrą, saviraišką bei gamtą. 6 skirtingos stovyklos dienos buvo skiriamos 6-ioms skirtingoms sritims: 1 diena augalijai, 2 – gyvūnijai, 3 – geografijai, 4 – moksliniams tyrimams, 5 – skirtingoms meno rūšims, 6 – gamtos detalių apraiškoms mene.

Rezultatai:
– Projekto metu vyksiančias veiklas lankė 25 vaikai.
– Surengtos 6 skirtingos edukacinės sesijos apie augmeniją, augaliją, gamtos tyrimus, geografiją ir meną.
– Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidėjo 5 suaugusieji.
– Stovykloje dalyvavę vaikai daugiau suprato apie gamtą ir jos poveikį skirtingoms meno rūšims.