Su tarptautine kultūros diena! 

Mielieji mūsų draugai, bičiuliai, meno mėgėjai, lankytojai, kolegos, būkit pasveikinti su Pasauline kultūros diena! Lai nepritrūksta mums visiems sveikatos ir kantrybės išlaukti gyvo ir nuoširdaus susitikimo.
Lai pavasarį paukščiai čiulba giesmes kartu su mumis skelbdami:
Kultūra – svarbus kiekvienas!
Gražios šventės širdyse ir lai muzika nuteikia viltingai!