Susitikime aptartos kultūrinės perspektyvos ir gyventojų lūkesčiai

Paįstrio kultūros centro iniciatyva šią savaitę įvyko susirinkimas, kuriame pasidalyti mintimis, idėjomis ir pastabomis susirinko Paįstrio ir Panevėžio seniūnijų visuomeninės bei kultūrinės veiklos entuziastai.

Pirmieji pasisakė Panevėžio seniūnijos seniūnas Saulius Skrebė ir Paįstrio seniūnijos seniūnas Virginijus Šležas. Jie atkreipė dėmesį į vietos gyventojų poreikius. Dideliais ir gražiais tradiciniais renginiais pasidžiaugė Paįstrio bendruomenės pirmininkas Rimantas Pranys, o Piniavos bendruomenės pirmininkas Zigmantas Babilas pastebėjo, kad pastaruosius penkiolika metų stebi aktyvesnį bendruomenės ir kultūros įstaigų bendradarbiavimą. Paįstriečių klubo „Ąžuolas“ prezidentas Petras Nevulis tikino, kad neilgai trukus telks kraštiečius naujoms iniciatyvoms, nes po COVID-19 pandemijos ir dėl darbų gausos dar nespėta grįžti į įprastas vėžes. Adomavos-Pragarėlės bendruomenės pirmininkė Diana Stakelienė pasidžiaugė, kad nors jų gyvenvietėje ir nėra kultūros centro padalinio, renginiai vyksta, o prie jų įgyvendinimo itin noriai prisideda vietos gyventojai. Jai antrino Puodžiūnų bendruomenės atstovė Zuonė Vareikienė. Stasė Juodinskienė neseniai išrinkta nauja Bernatonių bendruomenės pirmininke, pabrėžė, kad Bernatonių padalinį ir bendruomenės patalpas skyrusios durys jau plačiai atlapotos, bus tikslingai dirbama įgyvendinant užsibrėžtus tikslus ir projektus. Paįstrio bibliotekininkė Jūratė Blaževičienė sakė, kad itin džiugina nuolatinė kultūros įstaigų parama bei pagalba. Kaip sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdį ji išskyrė laikraštį „Paįstrietis“, kuris sudomina ir seniai gimtajame krašte buvusius žmones, ir čia viešinčius svečius.

Paįstrio kultūros centro ir Bernatonių, Daukniūnų, Piniavos padalinių darbuotojai trumpai aptarė, kokiems didiesiems renginiams ruošiamasi. Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Kiršgalvienė informavo, kiek Panevėžio rajono savivaldybė šiais metais skyrė lėšų renginiams organizuoti. Jie diskusijos bei pasitarimo principu susirinkime buvo preliminariai paskirstyti. Kultūros centre bei padaliniuose iki metų pabaigos planuojama surengti 16 didžiųjų renginių, neskaitant valstybinių švenčių minėjimų ir Kalėdų eglių įžiebimo švenčių.

Paviešinus Paįstrio krašto šviesuolio, visuomenės veikėjo Broniaus Mažylio laišką su idėjomis, kaip būtų galima įprasminti iškilių vietos žmonių atminimą, reikšmingas istorines datas, vyko diskusija. Kiekvienas siūlytas punktas aptartas atskirai, o pokalbio metu išgryninta idėja, kaip dar galima įprasminti muziko, kapelmeisterio, kompozitoriaus Juozo Gudavičiaus atminimą: sumanyta steigti stipendiją iš Panevėžio apskrities kilusiems aktyviems muzikos, dailės ar teatro meną puoselėjantiems jaunuoliams. Dėl galimybių įgyvendinti idėją dar bus aiškinamasi.

Susirinkimas baigtas kvietimu į šią savaitę vyksiančius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos renginius, koncertus.

Paįstrio kultūros centro informacija