SKELBIAMAS PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS

Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras (įstaigos kodas 188213789) išnuomoja viešo konkurso tvarka 5 (penkių) metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui, Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, šiuo metu Paįstrio kultūros centro (juridinio asmens kodas 188213789) patikėjimo teise valdomo pastatą (unikalus Nr. 6698-4020-8014, inventorinis Nr. 00015), esančio Kapinės g. 2, Daukniūnų k., Panevėžio r. 54,48 kv. m patalpas (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pažymėtas indeksais: 1-35 – 5,81 kv. m, 1-36 – 9,79 kv. m, 1-37 – 4,75 kv. m, 1-38 –2,35 kv. m, 1-39 – 31,78 kv. m) administracinei, paslaugų ar komercinei veiklai.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,91 Eur per mėnesį už kv. m. Nuomos mokestis bus indeksuojamas kartą per metus. Patalpos bus išnuomojamos nuo 2024 m. kovo 1 d.

Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku pateikia voką, ant kurio turi būti užrašyta:

PATALPŲ (BENDRAS PLOTAS 54,48 KV. M), ESANČIŲ KAPINĖS G. 2, DAUKNIŪNŲ K., PANEVĖŽIO R. NUOMOS KONKURSUI

Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška dalyvauti konkurse.
  2. Siūlomas konkretus mėnesinis turto nuompinigių dydis.
  3. Siūlomas konkretus metinis turto nuompinigių dydis.

Norintys dalyvauti konkurse sumoka į Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro (kodas 188213789) sąskaitą Nr. LT46 4010 0412 0019 4716, banko kodas 40100, esančią AB Luminor banke, pradinį įnašą – turto nuomos mokestį  už 3 mėnesius – 148,73 Eur.

Dalyvauti  turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir banko išduotą patvirtintą mokėjimo pavedimą ar kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Nuomos konkurso paraiškos priimamos nuo  2024 m. vasario 5 d. iki  vasario 29 d. 12 val., adresu Jaunystės g. 1, Paįstrio k., Panevėžio r. (administracijos kab.). Atsakingas asmuo –  ūkvedė Diana Stakelienė.

Komisijos posėdis vyks 2024 m. vasario 29 d. 13 val. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centre. Informacija teikiama tel. 8 45 55 43 25, el. p. paistriokc@gmail.com

PARAIŠKA PILDYMUI