Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“: „Bernatonių krašto tradicijų ir vertybių puoselėjimas“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-06-15 iki 2021-12-15

Projekto vadovė Giedrė Rameikienė, bernatoniukc@gmail.com, tel. 8 656 61 915

Fondas, programa – pagal VPS priemonės „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“ finansavimo sąlygas

Vietos projekto finansavimas – 7 828,03 Eur

Trumpas projekto aprašymas:

Tikslas – puoselėti Bernatonių krašto istoriją, tradicijas ir bendruomeniškumą, siekiant išsaugoti ir perduoti ateities kartoms kultūrines ir kitas vertybes.

Uždaviniai:

  1. Suorganizuoti Bernatonių ir aplinkinių kaimų gyventojų kraštiečių susitikimą-šventę.
  2. Išleisti spausdintą leidinį „Bernatonių kraštas“.
  3. Surengti jaunimo stovyklą „Kultūringas krepšinis“.
  4. Organizuoti jubiliejinę kulinarinio paveldo Sūrio šventę Bernatonių kaime.
  5. Pagerinti Bernatonių k. gyventojų emocinę sveikatą, suorganizuojant kūrybines dirbtuves ir pėsčiųjų žygį.

Šio projekto suplanuotomis veiklomis buvo siekiama ne tik prisidėti prie tradicijų ir vertybių puoselėjimo, bet ir spręsti nepakankamo užimtumo bei kultūrinės veiklos trūkumo problemas. Vietos projekto įgyvendinimo metu buvo sudarytos galimybės užsiimti kultūrine savišvieta bei saviraiška, puoselėti ir perduoti ateities kartoms Bernatonių krašto tradicijas, ir tokiu būdu prisidėti prie kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo. Projekte numatytomis veiklomis paskatinome vietos gyventojus labiau vertinti vietinę patirtį ir žinias, palaikyti krašto tradicijas, vertybes, kultūrinį gyvenimą pritaikyti dvasiniam tobulėjimui ir ugdyti bendražmogiškąsias vertybes.

Siekėme skatinti gyventojų aktyvumą, išlaikyti ir kurti Bernatonių krašto tradicijas tikslingai suplanuotomis šio projekto veiklomis. Projekto įgyvendinimo metu suorganizavome Bernatonių ir aplinkinių kaimų kraštiečių susitikimą-šventę, surengėme jubiliejinę, 20-ąją, tradicinę kulinarinio paveldo Sūrio šventę, išleidome spausdintą leidinį „Bernatonių kraštas“, surengėme jaunimo krepšinio stovyklą ir suorganizavome kaimo gyventojams kūrybines dirbtuves emocinės sveikatos gerinimui tema „Emocinė sveikata“ bei pėsčiųjų žygį.

Paįstrio kultūros centras, kurio padalinys veikia Bernatonių kaime, siekia tęsti kultūrinių renginių ir tradicijų puoselėjimo veiklas Bernatonių ir aplinkiniuose kaimuose. Tradiciniais tapusių renginių organizavimas yra itin svarbus ne tik Bernatonių kaimo, bet ir viso Panevėžio rajono žmonėms, kurie kasmet apsilanko tradicinėje kulinarinio paveldo Sūrio šventėje. Kaimo tradicijų, kultūros, mėgėjų meno puoselėjimo veiklos yra pagrindinės veiklos, kuriomis vykdomas gyventojų užimtumas kultūros centre.

Projekte numatytos veiklos prisidėjo tiesiogiai prie gyventojų aktyvumo skatinimo, krašto tradicijų išsaugojimo ir naujų sukūrimo bei gyventojų sveikatos gerinimo. Projekto veiklose (jaunimo stovykloje viešinome informaciją socialiniuose tinkluose, fiksavome renginių akimirkas nuotraukose) aktyviai dalyvavo ir vietos jaunimas.