Neformaliojo vaikų švietimo orkestro studijos „Pūsk į dūdą“ veiklos rudenį

Paįstrio kultūros centro darbuotojai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdo 3 akredituotas vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo muzikos, teatro, šokio programas. Neformaliojo vaikų švietimo programose įtraukta per 48 rajono ugdytinių.
Paįstrio kultūros centro NVŠ orkestro studijos „Pūsk į dūdą“ programa skirta įvairaus amžiaus mokiniams, siekiant ugdyti ir puoselėti orkestro meną, skatinti kūrybiškumą, ugdyti vaikų meninę brandą, estetinį suvokimą, propaguoti orkestrą kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę, laisvalaikio užimtumą.
2020 m. rugsėjo ir spalio mėn. užsiėmimai organizuoti kontaktiniu būdu. Ugdytiniai mokėsi muzikinio rašto, muzikos atlikimo, darbo kolektyve. Orkestro užsiėmimus vedė vadovas Andrius Gudas.
Orkestro studija „Pūsk į dūdą“ 2020 m. rugsėjo 12 d. dalyvavo tradicinėse Panevėžio rajono orkestrų varžytuvėse „Vario audra“. Laimėtos dvi nominacijos: greičiausiai įveiktas maršrutas ir vienoje stotelėje sulaukė didžiausio žiūrovų palaikymo.
Rugsėjo 18 d. dalyvavo Šeduvoje etninės kultūros akcijoje. Orkestras atidarė renginį kartu su Vadoklių kultūros centro šokėjomis.
Rugsėjo 25 d. turėjo didelę garbę atidaryti teatrų festivalį „Tiltai“.
Tačiau atsižvelgiant į COVID-19 situaciją, ugdymo procesas bus tęsiamas nuotoliniu būdu. Žinoma, niekas negali pakeisti gyvo, tikro kontakto, tačiau orkestras visada ras priemonių bendrauti ir komunikuoti.
Paįstrio kultūros centro meno vadovas Andrius Gudas