Neformalaus suaugusiųjų švietimo projektas „Atkaklus tobulėti“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-06-01 – 2021-12-30

Projekto vadovė: Arneta Matuzevičiūtė, daukniunaikc@gmail.com,  +37063067627

Fondas, programa: Panevėžio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo irtęstinio mokymosi programa

Projekto biudžetas – 1250,00 Eur

Iš jų Panevėžio rajono savivaldybės finansavimas – 1000,00 Eur

Trumpas projekto aprašymas:

Tikslas: Žmonėms patogioje vietoje sukurti įdomias, tobulėti skatinančias sąlygas, padėsiančias atrasti laisvalaikio praleidimo alternatyvas.

Uždaviniai:

  • Suorganizuoti 6 dailės terapijos užsiėmimus;
  • Suorganizuoti 6 floristikos kūrybines dirbtuves;
  • Suorganizuoti 4 technologijų paskaitas;
  • Suorganizuoti 1 pažintinę-praktinę išvyką į Telšių kraštą;
  • Patikrinti projekto dalyvių žinias netikėtais testais bei pokalbiais, kuriais bus stebimas jų tobulėjimo procesas;
  • Kursą išklausiusiems dalyviams įtekti įgytas žinias patvirtinantį sertifikatą.

Pasaulinės pandemijos kontekste dauguma prarado bendrystės saitus su aplinkiniais, kuriuos buvo mėginama atkurti bendromis projekto paskaitomis, kūrybinėmis dirbtuvėmis bei išvykomis. Dauguma vyresnio amžiaus žmonių turi daugiau laisvo laiko, tačiau ribotas galimybes atrasti naujas veiklas, mokytis, tobulėti, tad projektas „Atkaklus tobulėti“ sukūrė sąlygas žmonėms naujas veiklas išbandyti arčiau namų. Bernatoniuose, Daukniūnuose bei Piniavoje vyko „Meno terapija: trumpas pristatymas ir praktika“, „Technologijos kasdienybėje: pasitinkame ateitį“ ir „Floristika pradedantiesiems ir patyrusiems“ teorinės ir praktinės paskaitos. Organizuota edukacinė projekto dalyvių išvyka į Panevėžio lėlių teatrą.