Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinio suaugusių mėgėjų teatras

Vadovė: Audronė Palionienė
Tel. +370 606 54 352
El. paštas apalioniene@gmail.com

Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinio suaugusių mėgėjų teatras dar tik pradedantis pirmuosius žingsnius kolektyvas, kurio tikslas rūpintis turiningu bendruomenės laisvalaikio užimtumu. Teatro veikloje kviečiami dalyvauti įvairaus amžiaus meno mėgėjai, norintys realizuoti gebėjimus bei tobulinti savo asmenybę per teatro meno raišką.

Mėgėjų teatras savo veikla ugdys visuomenės kūrybiškumą ir iniciatyvumą, formuos vidinį žmonių poreikį dalyvauti kūrybinėje meninėje veikloje, sudarys tinkamas sąlygas jų saviraiškai, suteikiant trupės nariams meno ir aktorinio meistriškumo pradmenis, nuolat ugdant ir lavinant jų gebėjimus.

Teatro kolektyvas kurs spektaklius ir pristatys juos visuomenei, dalyvaus kultūros centro organizuojamuose renginiuose, įvairiuose projektuose; rajono bei šalies festivaliuose, peržiūrose.

Šiuo metu yra 8 asmenys nuo 16 iki 60 m. amžiaus, pareiškę norą dalyvauti mėgėjų teatro veikloje. Renkamas repertuaras. Vyksta skaitymai, literatūros analizė.

Repeticijų laikas ir vieta – ketvirtadieniais nuo 17 val. Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinyje (Draugystės g. 7, Bernatonių k.).