Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinio folkloro teatras „Melnyč“

Vadovė: Virginija Trybienė
Tel. +370 67802146
El. paštas virginija.trybiene@gmail.com

Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinio suaugusių mėgėjų teatras dar tik pradedantis pirmuosius žingsnius kolektyvas, kurio tikslas rūpintis turiningu bendruomenės laisvalaikio užimtumu. Teatro veikloje kviečiami dalyvauti įvairaus amžiaus meno mėgėjai, norintys realizuoti gebėjimus bei tobulinti savo asmenybę per teatro meno raišką.

Mėgėjų teatras savo veikla ugdo visuomenės kūrybiškumą ir iniciatyvumą, formuoja vidinį žmonių poreikį dalyvauti kūrybinėje meninėje veikloje, sudaro tinkamas sąlygas jų saviraiškai, suteikia trupės nariams meno ir aktorinio meistriškumo pradmenis, nuolat ugdo ir lavina jų gebėjimus.

Teatro kolektyvas jau kuria spektaklius ir greitu laiku planuoja juos pristatyti visuomenei. Mėgėjų teatras „Melnyč“ jau numatė dalyvauti kultūros centro organizuojamuose renginiuose, įvairiuose projektuose, rajono bei šalies festivaliuose, peržiūrose.

Šiuo metu yra 13 asmenų nuo 28 iki 65 m. amžiaus, pareiškę norą dalyvauti mėgėjų teatro veikloje. Renkamas tolimesnis repertuaras. Vyksta skaitymai, literatūros analizė.

Repeticijų laikas ir vieta – antradieniais nuo 17 val. Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinyje (Draugystės g. 7, Bernatonių k.).