Liaudiškos muzikos kapelos „Gegužinė“ pavasarinės koncertinės išvykos

2022 m. balandžio 22 d. Paįstrio liaudiškos muzikos kapela „Gegužinė“ (vad. Jolita Rutkauskienė) buvo pakviesta į Kėdainių kultūros centro Vilainių skyrių, kuriame vyko Vilainių mišraus vokalinio instrumentinio ansamblio „Prie Nevėžio“ (vadovė Gražina Lapėnienė) 10 –ties metų kūrybinės veiklos šventė „Dainoje atradau save“. Koncerte taip pat dalyvavo Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Beržynėlis“ (vadovas Vytautas Danauskas), Kauno rajono Samylų kultūros centro Rokų laisvalaikio salės šokių kolektyvas „Rokai“ (vadovė Gintarė Milieškaitė) ir šventės šeimininkai – Vilainių mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis „Prie Nevėžio“. Šventėje netrūko geros nuotaikos, puikios muzikos, kurią gausiai susirinkusiems žiūrovams dovanojo kolektyvai. Po smagaus koncerto liejosi nuoširdūs sveikinimai ir palinkėjimai ansambliui „Prie Nevėžio“, visi kolektyvai buvo apdovanoti padėkos raštais ir pakviesti prie vaišių stalo. Na, o mes pasivaišinę, pilni gerų emocijų ir naujų pažinčių grįžome į savo gimtąjį Paįstrį.

Gegužės 7 d. į autobusą jau dėjomės instrumentus ir važiavome į Liūdynę, kurioje vyko šventė „Cibulynė“. Šventė vyko lauke, tad mes nerimavome, – kad tik būtų geras oras. Bet jis atnešė pavasarinę šilumą ir net trumpas lietus neišgąsdino. Susirinkusiems žiūrovams sudainavome ir sugrojome nemažai dainų, valsų ir polkų. Šventės metu buvo pagerbti ir pasveikinti varduvininkai Stasiai, Staselės, šoko ir labai renginį papuošė Liūdynės kultūros centro Velžio padalinio vaikų liaudies šokių kolektyvas „Kupolėlė“, vadovaujamas Jono Marcinkevičiaus. Taip pat šventėje dalyvavo atlikėja Asta Pilypaitė, kiti meno mėgėjai. Renginį vedė ir dainas dainavo Liūdynės kultūros centro Velžio padalinio meno vadovas Vaidas Dzezulskis.

Visos šventės metu garavo ant laužo verdama svogūnų sriuba „Cibulynė“, kurios ragauti buvome pakviesti ir mes. Sveikinimo ir padėkos žodį tarė Liūdynės kultūros centro direktorė Karolina Raziūnienė ir visiems kolektyvams įteikė padėkos raštus ir dovanas.

Panevėžio Rožyno bendruomenė gegužės 19 d. mus pakvietė koncertuoti ir kartu švęsti kaimynų dieną „Geras kaimynas – širdžiai rožynas“. Smagu, kai pasikviečia kaimynai, juk Paįstrys ir Rožynas yra netoli vienas kito. Tad nuoširdus ačiū Rožyno seniūnaitei Romaldai Šerplienei už pakvietimą. Šventėje dalyvavo Panevėžio Rožyno choras „Rožynas“ (vadovas Kęstutis Veršelis), Panevėžio skyriaus Šaulių sąjungos vyrų ansamblis, vadovaujamas Petro Luomano. Žiūrovai buvo labai nuoširdūs, kartu dainavo, negailėjo aplodismentų. Po koncerto visi susėdome pasišnekučiuoti prie kavos ir arbatos puodelio.

Koncerines išvykas liaudiškos muzikos kapelos „Gegužinė“ nariai labai mėgsta, jų laukia ir intensyviai su užsidegimu joms ruošiasi. Per išvykas visada liejasi geros emocijos ir gera nuotaika, autobuse skamba dainos ir anekdotai. Visi džiaugiasi bendryste, susiranda naujų pažįstamų iš kitų meno kolektyvų – juk visus meno mėgėjus vienija meilė muzikai.

Nuoširdus ačiū kapelos „Gegužinė“ dalyviams, švenčių organizatoriams, Paįstrio kultūros centro administracijai už sudarytas sąlygas išvykoms.

Parengė Paįstrio kultūros centro meno vadovė Jolita Rutkauskienė