Kūrybinė iniciatyva „Sausio 13-osios Angelams“

1991 metų sausį vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę – apgynė Lietuvos laisvę.

Norėdami prisiminti žuvusius, pakvietėme jungtis į kūrybinę iniciatyvą „Sausio 13-osios Angelams“.

Trijų šimtų angelų ekspoziciją surengti padėjo Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos mokytojai: Rima Gasariūnienė, Ramūnas Locnis, kultūros centro darbuotoja Eglė Šybienė. Daugiausia eksponatų atvežė mokytoja Kristina Lisauskienė.

Dėkojame kūrybinės iniciatyvos dalyviams: Dovilei Aleknienei, Mingailei Bartašiūtei, Aušrai Boliauskienei, Astai Dimbelienei, Rimai Gaspariūnienei, Gražinai Čeponinei, Rūtai Jakavičienei, Ilonai Juzėnienei, Daivai Kiršgalvienei, Kristinai Lisauskienei, Ramūnui Locniui, Raimondui Markevičiui, Laimai Mažylienei, Nijolei Pagareckienei, Gintarui Randžiui, Jolitai Rutkauskienei, Dianai Stakelienei, Rasai Stakelytei, Onai Striškienei, Eglei Šybienei, Vaidai Venclovienei.

Paįstrio kultūros centro informacija