Jaunų grupių ir atlikėjų konkursas „Skrajojanti muzika“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2023-06-01 – 2023-12-15

Projekto vadovė Arneta Matuzevičiūtė, daukniunaikc@gmail.com,  +37063067627

Fondas, programa – Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšos „Jaunimo užimtumo skatinimas“

Projekto biudžetas – 600,00 Eur

Iš jų Panevėžio rajono savivaldybės finansavimas – 500,00 Eur

Trumpas projekto aprašymas:

Tikslas –  Per kūrybinę veiklą sudaryti sąlygas jaunuolių ir suaugusiųjų kultūros pažinimo bei turiningo laisvalaikio puoselėjimui.

Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas jaunimui dalyvauti neformalaus laisvalaikio propagavimo programos veiklose.
  • Suorganizuoti jaunų grupių ir atlikėjų festivalį–konkursą „Skrajojanti muzika“.
  • Apdovanoti ir pagerbti 3 geriausius festivalio – konkurso dalyvius.
  • Sukurti video montažą, reprezentuojantį renginį ir jaunuosius atlikėjus.

Jaunųjų kūrėjų potencialo puoselėjimas pirmiausia bendruomeniškų įstaigų, tokių kaip kultūros centrai ar padaliniai, atsakomybė. Jų organizuojamuose renginiuose, konkursuose pastebėti talentai augina ne tik savo kūrybą, bet ir pasitikėjimą savimi, norą tobulėti. Paįstrio kultūros centro Daukniūnų padalinys  organizavo pirmą jaunų grupių ir atlikėjų festivalį – konkursą „Skrajojanti muzika“, kurio metu  pastebėti ir įvertinti jaunieji talentai. Taip pat tai tapo erdve jauniems, dar scenoje nekoncertavusiems atlikėjams iš repeticijų erdvių savą kūrybą perkelti į viešą erdvę.