Jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektas „Geras pavyzdys užkrečia“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-08-01 iki 2021-08-31

Projekto vadovė Giedrė Rameikienė, bernatoniukc@gmail.com, tel. 8 656 61 915

Fondas, programa – Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektų rėmimo konkursas

Panevėžio rajono savivaldybės finansavimas – 600,00 Eur

Trumpas projekto aprašymas:

Tikslas – įtraukiant kuo daugiau jaunimo, ugdyti jauno žmogaus sveikos gyvensenos, aplinkos puoselėjimo vertybines nuostatas, kurios įvairiomis aktyvios veiklos formomis būtų naudingos ir prasmingos bendruomenei.

Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas dalyvavimui jaunimo iniciatyvų skatinimo programos veiklose.
  • Suorganizuoti edukacines paskaitas-diskusijas jaunimui.
  • Suorganizuoti viktoriną „Kas man yra ekologija?“
  • Suorganizuoti išvyką į VU Botanikos sodą.
  • Parengti paskaitų santrumpą, ją paruošti publikacijai ir su Panevėžio rajono gyventojais ja pasidalyti elektroninėje erdvėje.

Jaunimas labai aktyviai dalyvavo diskusijose apie ekologiją ir planetos išsaugojimą, pasakojo, kas jiems yra ekologija. Jaunieji dalyviai pateikė savo pasiūlymų ir pavyzdžių, kaip jie puoselėja ir prižiūri savo aplinką, pabrėždami, kad jiems labai rūpi, koks bus jų kuriamas ateities pasaulis.

Projekto veiklos buvo užbaigtos labai įdomia išvyka į VU Botanikos sodą. Projekto dalyviai sužinojo, kaip auginami daugiau kaipo 10 000 sode auginamų augalų ir kokią įtaką jie daro klimato kaitai. Grįždami namo jaunieji iškylautojai dalyvavo viktorinoje „Kas man yra ekologija?”. Aktyviausieji buvo apdovanoti knygomis apie ekologiją.