Jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektas „Kalėdinės dirbtuvės 2022“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022-12-01 iki 2022-12-09

Projekto vadovė Giedrė Rameikienė, bernatoniukc@gmail.com, tel. 8 656 61 915

Fondas, programa – Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektų rėmimo konkursas

Projekto biudžetas – 300,00 Eur

Iš jų Panevėžio rajono savivaldybės finansavimas – 300,00 Eur

Trumpas projekto aprašymas:

Tikslas – įtraukiant kuo daugiau jaunimo prisidėti prie jaunimo skatinimo ir saviraiškos veiklų, ugdant jauno žmogaus bendruomeniškumo suvokimą.

Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas dalyvavimui jaunimo iniciatyvų skatinimo programos veiklose.
  • Suorganizuoti praktinius užsiėmimus jaunimui.
  • Suorganizuoti kalėdinių žaisliukų dekoravimo edukaciją.
  • Suorganizuoti kalėdinių kalėdinių meduolių dekoravimo edukaciją.

Projektas „Kalėdinė dirbtuvės 2022“ buvo skirtos skatinti jaunimą kūrybiškomis veiklomis prisidėti prie bendruomenės gyvenimo ir jų veiklų. Jaunimas labai aktyviai dalyvavo kalėdinių žaisliukų gamyboje bei dekoravime, labai noriai ir kūrybiškai dekoravo kalėdinius meduolius. Galime pasidžiaugti, kad dirbtuvių metu buvo labai originaliai papuošta Bernatonių padalinio vidaus eglutė bei padekoruota apie 1000 meduolių.

Planuojame tęsti veiklas ir toliau skatinti jaunimą būti aktyviais savo bendruomenės dalyviais, kūrėjais ir puoselėtojais! Toliau ugdysime jaunimo sąmoningumą ir bendruomeniškumą per potyrius, saviraišką bei įvairias  veiklas.