Knygnešio diena Paįstryje

Knygnešystė – XIX a. Lietuvos istorijos fenomenas, patriotinė veikla, nukreipta prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią daugiau kaip 40 metų. Tad knygnešiai Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį, o kovo 16-oji – įžymiojo knygnešio
Jurgio Bielinio gimimo diena (1846 m.) – skirta jiems visiems prisiminti ir pagerbti. Legendinis knygnešių karalius tapo žymaus Paįstrio kraštiečio, skulptoriaus Juozo Zikaro sukurtos ,,Knygnešio“ skulptūros prototipu. Tačiau lietuviškos spaudos draudimo metais paįstriečiai turėjo ir
nuosavą knygnešį. Tai Kostantas Banys (1870–1930).

Paskatinti kraštotyrininkės, Paįstrio kraštietės Onos Striškienės, Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Kiršgalvienė, muziejininkas Virginijus Kiršgalvis ir keletas paįstriečių, laikydamiesi saugumo reikalavimų, dalyvavome knygnešių pagerbimo valandoje.

Šią kovo 16-ąją – Knygnešių dieną – uždegėme žvakelę prie stogastulpio žymiam krašto knygnešiui Kostantui Baniui atminti, kurį sukūrė ir 2009 metais pastatė žinomas Paįstrio krašto istorijos tyrinėtojas, tautodailininkas Bronislovas Mažylis. Stogastulpis stovi toje vietoje, kur buvo šio
knygnešio dūminė pirkia. Paįstrio kapinaitėse aplankėme knygnešio Kostanto Banio kapą, kurį puošia B. Mažylio sukurtas dar vienas mažesnis stogastulpis, uždegėme žvakeles ant žymių Paįstrio krašto savanorių ir partizanų kapų.

Parengė Paįstrio kultūros centro muziejininkas Virginijus Kiršgalvis