Neformaliojo vaikų švietimo veikla karantino metu Paįstrio kultūros centre

Paįstrio kultūros centras nuo 2020 m. vasario 1 d. vykdė 5 akredituotas vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo muzikos, teatro, šokio programas – iki karantino Lietuvoje paskelbimo mokėsi 52 ugdytiniai. Paskelbus karantiną, nuo 2020 m. kovo 16 d. sutartis dėl vaikų mokymosi nuotoliniu būdu pasirašė 41 tėvas. Bernatonių padalinyje programos „Orkestro studija „Dudesys“ veikla karantino metu sustabdyta.

Nuotoliniu būdu ir mišriu būdu vaikai ugdomi NVŠ šokių studijoje „Jaunojo šokėjo mokyklėlė“ (vad. N. Vidžiūtė), orkestro studijoje „Pūsk į dūdą“ (vad. A. Gudas), teatro meno studijoje „Skruzdėlė“ (vad. D. Kiršgalvienė), teatro studijoje „Padauža“ (vad. A. Palionienė).

Aptariant, kaip sekėsi pasiekti ugdymo programos tikslus ir dirbti su ugdytiniais „Jaunojo šokėjo mokyklėlės“ vadovė Nijolė Vidžiūtė pabrėžė, kad į mokymosi procesą įsitraukė ir kiti šeimos nariai (puoselėdami lietuvių liaudies šokio tradicijas, mokėsi folklorinius šokius). Studijos dalyviai ne tik fiziškai stiprino kūną, kartojo atskirus šokių žingsnius, bet ir atsirado galimybė nusiųsti kuo daugiau medžiagos peržiūrai apie įvairių amžių, laikotarpių šokius, jų stilius, muziką, kostiumus. Su grupės dalyviais ir jų tėvais bendraujama elektroniniais laiškais, per „Facebook“, „Messenger“ programą, telefonu.

„Prasidėjus karantinui NVŠ orkestro studijos „Pūsk į dūdą“ jaunieji muzikantai labai nuliūdo, nes jau buvome įveikę Lietuvos pučiamųjų instrumentų čempionato regioninį turą ir iki čempionato liko vos kelios repeticijos“, – sakė vadovas A. Gudas. Bendravimas nuotoliniu būdu vyko sklandžiai. NVŠ grupės „Pūsk į dūdą“ nariai namų darbus rengė per programą „Zoom“, kartu su vadovu dirbo su programa „Filmora9“. Nuotoliniu būdu mokiniai net pasistengė parengti kelis naujus muzikinius kūrinius. Sukurtas ir pristatytas Valdo Stanaičio „Linelis“ vaizdo įrašas. Vaikai, konsultuojami individualiai, išmoko savarankiškumo.

NVŠ Vaikų teatro studija „Padauža“ (vad. A. Palionienė) bendravo nuotoliniu būdu per „Messenger“ programą. Užsiėmimų metu minėjo kalendorines šventes: Vaikų Velykėles, Motinos dieną, Šeimos dieną. Rengė dovanėles mamai, mokėsi atmintinai eilėraščius, juos analizavo. Kūrė lėlių teatro istorijas, kostiumus ir scenografiją. Vaizdo susitikimų metu vaikai mėgo užsidėti įvairias kaukes, kurias siūlė jų telefonų programėlės. Virtę kokiu nors personažu vaikai turėjo pristatyti grupei. Vyko puikios treniruotės vaizduotei, mąstymui, kūrybiškumui. Į mokymosi procesą įsitraukė ir kiti šeimos nariai. Vykdyta refleksija, atliktų užduočių peržiūra, vertinimas.

NVŠ teatro meno studija „Skuzdėlė“ ugdytiniai yra 5–8 klasių mokiniai, tad bendrauta ne tik su ugdytiniais, bet ir su jų tėvais. Savarankiškos užduotys bei mokomoji vaizdinė medžiaga siunčiamos ugdytiniams per „Messenger“ programą ir į ugdytinių el. paštus. Bendrauta telefonu arba per „Messenger“ programą. Buvo stebimas Šiaulių dramos teatro spektaklis „Kaštonė“. Organizuotas teatro meno ugdymo konkursas „Aš teatro kritikas“. Pagirti ir apdovanoti aktyviausieji. Daugelis vaikų noriai bendravo nuotoliniu būdu. Mokėsi scenos kalbos. Kartojo statomo spektaklio „Andrius“ savo vaidmenis ir tekstus. Vaikams sekėsi gerai.

Organizuojant veiklą nuotoliniu būdu, atsirado galimybė plačiau vystyti vaikų mokymosi, kūrybiškumo, saviraiškos, savišvietos, informacijos gavimo ir jos panaudojimo, atsakingumo kompetencijas. Tačiau ir vadovai, ir ugdytiniai vieningai išsakė nuomonę, kad pasiilgo gyvų kontaktų, susitikimo ir bendravimo.

Paįstrio kultūros centro informaciją parengė direktorė Daiva Kiršgalvienė