„Iš visų kraštų sugrįžkim į gimtinę 2020“

Jei kada liepos pabaigoje teko važiuoti pro Paįstrį, tikėtina, kad esate girdėję toli sklindančius muzikos garsus, vaikų juoką, matę šviesų viražus temstančio dangaus horizontuose, pastebėję įvairaus amžiaus žmones judančius Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos stadiono link… Ten tradiciškai, prieš  Šv. Onos atlaidus Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčioje, vyksta kraštiečių šventė „Iš visų kraštų sugrįžkim į gimtinę“. Nepaisant pavasario negandų, šventė įvyko ir šiemet – gausi scenoje besimainiusių kolektyvų, atlikėjų ir padėkų žmonėms, už per metus nuveiktus darbus.

Laikraščio „Paįstrietis“ pristatymas

Pristatytas 23-asis laikraščio „Paįstrietis“ numeris. Pristatymo metu padėkos žodį rašiusiems bei prie kūrimo prisidėjusiems tarė ir leidinio redaktorė Rūta Meleškienė, ir Paįstriečių kraštiečių klubo „Ąžuolas“ pirmininkas Petras Nevulis, ir buvęs kraštiečių klubo prezidentas Petras Knizikevičius.

„Esame išskirtinė bendruomenė, kuri jau kelis dešimtmečius atkakliai ir tendencingai fiksuoja vietos įvykius, pastebi kraštiečius. Kai pakalbame apie tai su aplinkinėmis bendruomenėmis – jos nustemba, pagiria. Linkiu, kad ši tradicija nenutrūktų net ir keičiantis leidybinei grupei“, – sakė P. Knizikevičius.

Prisiminti svarbiausi prabėgusių metų įvykiai, iškilūs krašto žmonės, aptartos svarbiausios datos ir jaunųjų paįstriečių kūriniai. Ne tik leidinio rengėjai, bet ir kraštiečių klubo nariai vienas kitą ragino jau dabar pradėti ruoštis artėjančiam  laikraštėlio išleidimui.

Padėkos žodžiai

Kol vyresnieji dalijosi mintimis apie Paįstrio kraštą ir tolimesnį jo puoselėjimą, jaunimas laisvalaikį leido Paįstrio Juozo Zikaro mokyklos stadione. Sportinės varžybos, vaikų žaidimų aikštelė ir kitokios linksmybės jau kūrė pakilią vakaro nuotaiką.

Vaizdų akims pamiklinti šiais metais „Iš visų kraštų sugrįžkim į gimtinę“ šventėje buvo gausu. Šventinio sūkurio pašonėje nugulė dešimtys krepšių, kuriuose puikavosi „Lauktuvės gimtinei“ gėlių kompozicijos. Kai kurios jų buvo suruoštos po Oninių raugti agurkus, kitose sėdėjo skrybėlaite pasipuošusi dama, dar kitos buvo nusagstytos spalvingiausiais žiedais.  Parodoje dalyvavusių kompozicijų konkurso nugalėtoja tapo Rita Murnikienė, kurios krepšys sušvito gelsvais, savame darželyje skintais žiedais.

„Kūryba prasidėjo 6 valandą ryto, tą patį šeštadienį. Laimėjimas – tikras netikėtumas“, – sakė ji.

Sveikinimo žodžiai apipynė ne vieną į sceną lipusį atsiimti apdovanojimų. Paįstrio seniūnas Virginijus Šležas apdovanojo šiais metais labiausiai seniūnijai pagelbėjusį, labiausiai nusipelniusį asmenį, kuriuo tapo Algis Glušokas.

Paįstrio bendruomenės pirmininkas Rimantas Pranys tradiciškai įteikė gražiausios sodybos apdovanojimą.

„Iš visų Paįstrio ir Gegužinės lankytų gyventojų visi teigia, kad puošia aplinką ne tam, kad gautų apdovanojimą, ne tam, kad būtų pastebėti, o patys jaustųsi gerai. Ši nuostata vienija visus žmones, kuriuos lankėme. Džiugina ir tai, kad tokių sodybų kaime daugėja. Kaimas gražėja“, – sakė bendruomenės pirmininkas.

Savo išpuoselėtą kiemą, gražiausios sodybos nominaciją patvirtinančia iškaba papuoš Diana Mickeliūnienė.

Paįstrio krašto šviesuolio nominacija, įsteigta kraštiečių klubo „Ąžuolas“, šiemet įteikta Paįstrio kultūros centro direktorei Daivai Kiršgalvienei. Tai jau 6-oji nominacija nugulusi kraštiečio rankose. Kam ji atiteks sprendė gausi kraštiečių klubo narių komisija.

Sveikinimų žodžius vainikavo vakaro koncerto muzikinės vijos, kurias gainiojo vietos ir iš toliau atvykę šokėjų bei dainininkų, muzikantų kolektyvai.

Sugrįžti norisi

Visas „Iš visų kraštų sugrįžkim į gimtinę“ renginys alsavo šeimyniškumu, kurį atidžiai puoselėjo ir jam atsakingai ruošėsi Paįstrio kultūros centro darbuotojų kolektyvas, guvūs pagalbininkai ir visi geros valios žmonės.

„Žmonės atvyksta aplankyti gimtųjų namų, artimųjų kapų, sutikti vaikystės ar jaunystės draugų. Pasibūkite, neskubėkite išvykti. Visada esate čia laukiami. Visada gera matyti kraštiečius, pažirusius po pasaulį, savo darbais bei pasiekimais garsinančius savą kraštą. Nesustokite“, – sakė Paįstrio seniūnas Virginijus Šliažas.

Smagu sugrįžti ten, kur jautiesi laukiamas: prisiminti jaunystės, vaikystės dienas sekmadienio rytą keliaujant į tradicinius Šv. Onos atlaidus… ir dar kartu vestis vaiką ar anūką. Taip kuriama krašto istorija: nuo malonių susibūrimų prasideda vienybės jausmas.